Aanmelding

U kunt zich t/m woensdag 23 november voor deze middag opgeven door een email te sturen naar Aruna Kehri, emailadres a.kehri@ggnet.nl  en de entreekosten voor deze middag over te maken. Na deze datum kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.

Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor de publieksdag aangezien wij het maximum van het aantal bezoekers hebben bereikt.

 

  • Vermeld bij het onderwerp van de email, Aanmelding Landelijke Publieksdag Borderline 2016 en neem in de email de volgende gegevens op: Naam, adres, postcode, woonplaats van degene die het geld overmaakt en de namen van de overige deelnemers die u wilt opgeven. Geef ook uw voorkeuren (2 + 1 reserve) voor een workshop op.
  • De entreekosten van de middag bedragen € 7,50 voor donateurs van Stichting Borderline en € 12,50 voor niet donateurs. Dit is incl. een broodje tussen de middag en wat te drinken. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnr.  NL41 INGB0008282791 t.n.v. Stichting Borderline in Utrecht onder vermelding van namen deelnemers.
  • Na de aanmelding via email en betaling van de entreekosten (aan de zaal niet mogelijk) ontvangt u een bevestiging en is uw deelname pas definitief! Een uitdraai van de bevestigingsmail is tevens uw toegangsbewijs voor de middag. De deelnemerslijst gaat op volgorde van betaling!

Voor nadere inlichtingen over deze middag kunt u tijdens kantooruren contact zoeken met Aruna Kehri, tel. 0646975778